Giá nội thành: 500000 VNĐ

Giá ngoại thành: 600000 VNĐ

Giá nội thành: 1000000 VNĐ

Giá ngoại thành: 1500000 VNĐ

Giá nội thành: 2000000

Giá ngoại thành: 2000000